لوستر مدرن کریستالی VL 2134

  • مدل : VL2134
  • نوع : لوستر کریستالی
  • ابعاد به سانتی متر : L:125 W:35 H:35
  • جنس : فلز و کریستال
  • رنگ : فلز مشکی و کریستال شفاف/فلز مشکی و کریستال کهربایی
  • تعداد و نوع سرپیچ : 13عدد E14
  • قیمت به تومان : کریستال کهربایی8.250.000/کریستال شفاف 7.150.000