آباژور رومیزی VF 6108

مشخصات فنی :

مدل :                VF 6108

نوع :                     آباژور رومیزی

ابعاد :                   طول : 71.5 سانتیمتر ارتفاع : 54 سانتیمتر

جنس :                  فلز

رنگ :                    گان متال

تعداد و نوع سرپیچ :  1 عدد هولدور  E 27

.مـوجود نیست