لامپ ادیسونی A 60 - 40W

مشخصات فنی :

مدل :               A60 - 40 W

نوع : لامپ ادیسون

ابعاد : قطر : 5 سانتیمتر ارتفاع : 10.5 سانتیمتر

رنگ : شامپاینی

نوع سرپیچ : E 27

.مـوجود نیست