سرپیچ فلزی VHC 02

  • مدل : VHC02
  • نوع : سرپیچ
  • جنس : فلز
  • رنگ : خاکستری
  • تعداد و نوع سرپیچ : E27
  • قیمت به تومان : 85.000