گلدان سرامیکی مدل ست چهار عددیVA35

مشخصات فنی :

مدل :                            VA35

نوع :                            گلدان

ابعاد :                          قطر 10  سانتیمتر ارتفاع 43 سانتیمتر

                                         قطر 10  سانتیمتر ارتفاع 39 سانتیمتر

                                 قطر 10  سانتیمتر ارتفاع 30.5 سانتیمتر

                                 قطر 10  سانتیمتر ارتفاع 25.5 سانتیمتر

جنس :                          سرامیک           

رنگ :                     

.مـوجود نیست