دیوارکوبMB6000-1

  • مدل : MB6000-1
  • نوع : دیوارکوب
  • ابعاد به سانتی متر : Projection:6 W:6 H:24.5
  • جنس : شیشه
  • رنگ : نقره ای
  • تعداد و نوع سرپیچ : 1عددE27
  • قیمت : 561.000 تومان