همه تلاش ما در مجموعه وودوهوم این است که کالای خریداری شده در شرایط مطلوب به دست شما برسد.

1. لوستر ها به هیچ وجه قابل مرجوع شدن نمی باشند؛ فقط در صورت وکیوم بودن جنس تا 48 ساعت قابل تعویض می باشد.

2. لامپ ها به هیچ وجه قابل تعویض و مرجوعی نمی باشند.